Morning Breeze har tillgängliga valpar.

Mamman: Cornelina, internationell champion, svensk-, finsk- och dansk champion Morning Breeze May Pearl och pappan Bailey, svensk- och dansk champion, serbisk juniorchampion Count On Me Salara’s Secret.