Cornelia, C.I.B, SE UCH, FI UCH, DK UCH Morning Breeze May Pearl är en utomordentligt elegant dvärgtik med kolsvart päls, enormt vackert huvud, fantastiska proportioner och rör sig elegant. Cornelia är född i april 2018. Mamma är Meg, Morning Breeze Take Me Higher och pappan är Dave, Svensk och engelsk champion Nasailleen Intuision.